מרקיד

הודעת דחייה - בחירות 2021 למוסדות עמותת ארגון המדריכים והיוצרים לריקודי עם

שלום חברים

לבחירות הנ"ל נתבקשתי ואף נבחרתי לתפקיד יו"ר וועדת הבחירות.

במהלך הפעילות וההכנות לבחירות, התבררו מספר נושאים שמחייבים הסדרה וטיפול לפני מועד קיום הבחירות, שנובעים מהרצון והצורך של הארגון להתנהלות מסודרת כעמותה והכל ע"מ שיהיו בחירות תקינות והוגנות שלא יפסלו. להלן דוגמאות:

1.     רק חברי עמותה רשאים להשתתף בבחירות במסגרת העמותה - כל חברי הארגון צריכים להיות חברי העמותה ע"מ לבחור, נכון להיום, רק כ – 10% מחברי הארגון הינם חברי עמותה (מילאו טופס של הצטרפות לעמותה).

2.     תקנון העמותה אינו מוסדר, חברי הוועד המנהל של העמותה ניסחו תקנון חדש שלא אושר עדיין ע"י רשם העמותות ולכן ההגדרות שפורסמו לקראת הבחירות בעניין של מי יכול לבחור/להיבחר, אינן תואמות את הנוסח בתקנון הרשום כיום אצל רשם העמותות (למחוק- חוקיות).

3.     להערכתי, ההודעות על הבחירות, לא הגיעו לכל חברי העמותה/ארגון, הגישו רק 20 חברים מועמדות כאשר לאספה הכללית לפי התקנון צריכים לבחור 55 חברים.

אם כן הגיעו ההודעות לכולם וההיענות כזאת, יתכן שלא צריך את האספה הכללית, נישאר רק עם הוועד המנהל (מזכירות שבה 11 חברים).

4.     לפני מועד הבחירות רשימת כל חברי העמותה/הארגון צריכה להיות מפורסמת באתר כולל מספרי טלפון ע"מ שכל מתמודד תהיה לו את האפשרות לנסות ולשכנע חברים להצביע עבורו.

לאור האמור לעייל, המלצתי בפני הוועד המנהל לדחות את הבחירות עד לביצוע בדק בית בכל הנושאים, כולל חוקיות ורישום מוסדר של תקנון העמותה.

הוועד המנהל, קיבל את ההמלצה, פרסום על תאריכי בחירות יקבע בהמשך.

תודה ושיהיה בהצלחה לכולנו. ובברכת שנה טובה

              בברכה

              איתן טביב

              יו"ר וועדת הבחירות

עבור לתוכן העמוד