מרקיד
2010 תוספת נהלים חדשים ליוצרים ומדריכים רושמי ריקודים
ריענון ותוספות אפריל 2010
29/03/2010

אל רושמי הריקודים נקודות כלליות וחשובות לעיונכם:

·        רישום נכון נסמך על אקו"ם; (שם השיר, מלחין ומשורר)

·        אתר אקו"ם לאיתור יצירות:  http://www.acum.org.il

·        רישום שיר עם פרטים נכונים ידרוס שיר עם פרטים לא נכונים אפילו אם הוא אושר כבר (לא ריקוד קיים);

·        ריקוד אשר עבר השתלמות או מחנה, על אחריות יוצר הריקוד להודיע על כך, באמצעות המערכת.

·        סמנטיקה לא תהוה נושא לויכוח; (דוגמה: "חבל דק" במקום "על חבל דק"...)

·        רישום משתמשים חדשים מתבצע רק ע"י המשתמשים;

·        אנחנו לא רושמים ריקודים לאחרים אלא רק מנהלים את הרישום ומדריכים טכנית כיצד להשתמש בתוכנה;

 

ריענון ותוספות אפריל 2010

·        מזמין ריקוד יעבור בדיקה ראשונית אם שילם חברות.

·        מזמין ריקוד שלא שילם, לא ימחק אוטומטית אלא תשלח לו הודעה במייל ועותק ליגאל טריקי ולנו - וינתנו לו לא יותר משבוע להשלים את החברות.

·        כל ריקוד יעבור בדיקה כרגיל דרך אקו"ם, ירון מישר אתר אוסטרלי ובסיסי נתונים נוספים.

·        ריקוד שנוכל לאשר נוסיף מספר יצירה של אקו"ם.

·        ריקוד שאין לו מספר יצירה באקו"ם נוסיף "ללא סימוכין" בשורת שם מקורי אם יש שם מקורי אזי בסוף המילה.

·        ריקודים אלו נעבור (אני ורויטל) מידי פעם ונבדוק עד אשר יחליף את "ללא סימוכין"  מספר היצירה.

 

ועדת רישום ריקודים

אייל לוי & רויטל גולן

עבור לתוכן העמוד