מרקיד
ישיבת מזכירות מס 2 תאריך 25-2-2009
25/02/2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות  מספר 2 – קדנציה 9

התקיימה בבית הועד הפועל ביום ד'  25.2.2009

רשמה והדפיסה: אורלי סיוון

 

נוכחים:
חברי המזכירות: ויקטור גבאי, יגאל טריקי, ירון כרמל, גדי ביטון,מירי אקוני, יואב סידי, אייל לוי,  לוי בר-גיל, שלמה ממן, מוטי מנחם, מישאל ברזילי.

ועוד כ-30 מדריכים.

 

ויקטור : סגן ומ"מ יו"ר הארגון אני מציע וממליץ על יגאל טריקי.

אושרה בחירתו של יגאל פה אחד לסגן ומ"מ יו"ר.

ויקטור: אני שמח על ההיענות והדרישה של החברים להיות פעילים בוועדות. רוב האנשים ששיבצתי בוועדות היו לפי בקשות החברים. נצביע לכל ועדה בנפרד.

 

הצבעה לוועדות:

 

ועדת אתיקה ותקנונים:

ויקטור מציע את שוקי לוי ושולי גלברג.

שולי נשאלה מה הקישורים שלה.

שולי גלברג: אני עובדת בחברת הייטק ומנהלת אגף בתחום התוכנה. יש לי ניסיון וקשרים.

ויקטור ממליץ עליה.

גם עליזה רוזן מבקשת להצטרף לוועדה.

מירי אקוני: חבר מזכירות צריך להיות גם בוועדה.

לוי  ברגיל מוכן להצטרף לוועדה.

המזכירות מאשרת:  שוקי לוי (יו"ר), שולי גלברג, עליזה רוזן, לוי בר-גיל. 

 

מוטי מנחם:מדוע לא לבחור באנשים חדשים לועדות?למה לדבוק באנשים שכבר היו?צריך לבחור באנשים חדשים בלי קשר לתפקודם בקדנציה הקודמת.

 

ועדת אירועים:

המזכירות מאשרת:  מישאל ברזילי (יו"ר), אילן סויסה, שגיא עזרן, אוהד עטיה, ורד גייזר.

 

ועדת אתר:

המזכירות מאשרת :  יואב סידי (יו"ר), ניר דן, איילת בוקאי, אייל לוי.

 

 

ועדת ביקורת

אושרה בישיבת הועידה ה-1 לקדנציה 9 .

 

ועדת קריטריונים – מבוטלת.

 

ועדת יוצרים:

ויקטור: שלמה ממן מאוד מעורב ופעיל בוועדה. אני ממליץ עליו כיו"ר ועדת יוצרים.

אושרה ועדת יוצרים: שלמה ממן (יו"ר), ישראל שיקר, גדי ביטון, אבי לוי, אוהד עטיה, רוני סימן טוב, ליאור כהן.

 

ועדת ילדים:

אושרה ועדת ילדים – לוי בר-גיל (יו"ר), איילת בר גיל (מתנגד אחד), דדה לוסקי, חן שפורן, יגאל טריקי, עדי אתירם, יעל יעקובי.

 

ועדת כספים/חברות/בוררות : אושרה בישיבה קודמת.

יגאל טריקי יו"ר, איתן קרול, ציפי פוז'ני, דליה מקטובי, אילן סויסה.

 

ועדת רווחה :

המזכירות מאשרת: יו"ר מלכה אלמוני. הרכב הוועדה יאושר בעתיד

על פי המלצת יו"ר הועדה.

 

ועדת אוכלוסיות צרכים מיוחדים:

עדי אתירם ממליץ לאשר את כל חברי הוועדה על פי השמות , כאשר , על פי המלצתו של עדי

הוועדה תבחר בעתיד את היו"ר.

המזכירות אינה מקבלת גישה זו ובוחרת בעדי אתירם ליו"ר.

המזכירות מאשרת: עדי אתירם (יו"ר), אוהד עטיה, גלית חיים כהן, אושרה בן הר.

לאה משעל – אושרה לחברת ועדה בתנאי שתסדיר את חברותה בארגון.

לא אושרו לוועדה – יענקלה זיו (חבר בוועדה לביקורת, אינו יכול לכהן בוועדה אחרת),

אורלי באור (9 מתנגדים).

 

ועדת נוסטלגיה :

המזכירות מאשרת: יואב סידי (יו"ר), מישאל ברזילי, יאיר בינו, יענקלה לוי.

 

ועדת עזרה הדדית:

ויקטור: בקדנציה הקודמת מרקידים הגיעו למצב של פשיטת רגל, הוקמה ועדה שתעזור לחברים במצוקה, על פי יוזמה של גדי ביטון. נעזרנו בחברים בחו"ל שעזרו לגייס כספים. הוועדה תעבוד עם חשבון בנק נפרד, ותהיה מורכבת מאנשים חיצוניים שיגייסו תרומות.

עליזה: תהיה קרן לעזרה הדדית, עם חשבון בנק נפרד, ובראשה תעמוד דמות ציבורית מקובלת ומוכרת אשר תוכל לגייס  כספים.

 

המזכירות מאשרת:  עליזה רוזן (יו"ר), פיל מוס, אתי דולגין, אורלי סיוון.

 

ועדת כרמיאל:

ויקטור: אני ממליץ על ירון כרמל, שעשה כחבר בוועדת כרמיאל עבודה נהדרת בפסטיבל.

מוטי מנחם: אני מציע את עצמי כיו"ר ועדת כרמיאל. ירון היה בעבר.

גדי: מציע שירון יהיה יו"ר הוועדה ומוטי מנחם יבצע את השיבוצים.

ירון: אורי ינון היה אחראי על הקשר עם הפסטיבל, וגם גדי וירון בן שמחון פעלו הרבה בנושא. אני לא הייתי יו"ר הוועדה אלא חבר בה.  בוועדה יש יו"ר ועוד 3-4 חברים שלכל אחד תפקיד אחר.

שלמה ממן: אורי יינון ימשיך לבצע אל הקשר עם הפסטיבל.

אייל לוי: כיוון שירון גר בצפון, ופעל בכרמיאל לא כיו"ר עד עכשיו, אני בעד שירון יהיה היו"ר .

הצבעה ליו"ר ועדת כרמיאל – בעד ירון כרמל – 10 .

ירון: מבקש שעירית שוורץ לא תהיה בוועדת כרמיאל. מציע במקומה את ירון בן שמחון.

המזכירות מאשרת:  ירון כרמל (יו"ר), אורי יינון (3 מתנגדים), דורית מזרחי, מירי אקוני, מוטי מנחם, אילן סויסה, ירון בן שמחון (מתנגד אחד).

עירית שוורץ – לא נבחרה לוועדה (7 מתנגדים).

 

ועדת קשרי חו"ל:

ויקטור מציע לוועדת קשרי חו"ל את איילת בוקאי, אורלי סיוון ופיל מוס.

גדי: איך אורלי קשורה לוועדה הזאת?

יגאל: איילת ביקשה מאורלי לעזור לה, ומאז ששתיהן עובדות על הנושא הצטרפו הרבה מאוד מדריכים מחו"ל לאירגון.

אורלי סיוון: איילת ואני הקמנו פורום למרקידי חו"ל, שבו הם מקבלים מידע ועזרה בכל הקשור לארגון. אתם מוזמנים להצטרף ולהיות מכותבים של הפורום הזה.  אנחנו מבקשות שמרקידים שנוסעים למחנות בחו"ל  יורידו מהפורום את טופס ההרשמה לארגון ייקחו איתם למחנות, ויציעו למרקידים  בחו"ל להצטרף לארגון.

אידה קלמן: מבקשת להצטרף לוועדה בגלל הקשרים שלה בברזיל והנסיעות שלה לשם. גם יכולה לעזור בתרגום.

אושרה ועדת קשרי חו"ל: איילת בוקאי  (יו"ר), אורלי סיוון, פיל מוס, אידה קלמן.

 

 

 

ועדת רישום ריקודים

מוטי מנחם:אני מציע את אייל לוי כיו"ר הועדה

מירי: מציעה את רויטל גולן כיו"ר, היא תעזור לה כחברת ועדה . רויטל ראויה להיות יו"ר הוועדה.

ויקטור: המערכת עובדת באופן עצמאי. מירי מטפלת בבעיות, רויטל בשוטף.

אייל לוי: רוצה לעזור בהתמודדות עם הבעיות.

שלמה ממן: כל היוצרים נתנו אמון במירי ורויטל.

ויקטור: לא מוצא סיבה שיהיו יותר משני אנשים לוועדת רישום ריקודים.

אושרה וועדת רישום ריקודים: רויטל גולן (יו"ר), מירי אקוני.

 

ועדת קורסים:

ויקטור: כל מי שמנהל קורס למדריכים, צריך להיות בוועדה. המזכירות תבחר את יו"ר הוועדה.

הוצעו לתפקיד  יו"ר – גדי ביטון , יעל יעקובי.

יעל: עובדת בתחום האולפנים הרבה שנים ורוצה להשפיע בתחום. רוצה לאחד, ליצור שיתוף פעולה ולהעלות את רמת הקורסים.

גדי: בנוסף למה שיעל אמרה יש עוד הרבה דברים לעשות בתחום. אני מעורב בכל סוגי הקורסים (הגיל הרך, אוכלוסיות מיוחדות, כוריאוגרפיה, וכו').  הסטנדרטים באולפנים לא שווים, וכדאי שהארגון יקבע סטנדטים אחידים, ובחינות אחידות . לכן כל מנהלי הקורסים צריכים לשתף פעולה.

יעל: השיתוף צריך להיות ממש שיתוף, ולא הכתבת דברים .

יגאל: הייתי יו"ר ועדת הקורסים בקדנציה הקודמת , שם ניסינו לקבוע קווי יסוד ולקבוע רף מסוים, שמי שלא יעבור אותו – לא יהיה מדריך. הוועדה קבעה קריטריונים.

בעד יעל יעקובי – 0

בעד גדי ביטון – 5

אושרה ועדת קורסים – גדי ביטון (יו"ר), יעל יעקובי, ספי בר לב, עדנה קווה, לוי ברגיל, שלמה ממן.

 

ועדת השתלמויות:

מוטי מנחם ומירי אקוני רוצים להיות יושבי ראש הוועדה.

יגאל: אולי הם יהיו יחד יושבי ראש הוועדה?

מירי ומוטי הסכימו להיות יחד יושבי ראש.

אושרה ועדת השתלמויות – מירי אקוני ומוטי מנחם (יושבי ראש), שולי גלברג, יעל יעקובי, מישאל ברזילי, אייל לוי, איתן קרול.

 

ועדת מדריכים פעילים : מבוטלת

 

דוברת הארגון:

ויקטור ממליץ על עליזה רוזן, שהייתה נאמנה, מדהימה ועשתה עבודה נהדרת.

המזכירות בוחרת את עליזה רוזן לדוברת הארגון.

 

ועדה למגזר הדתי:

בחירת יו"ר הוועדה : המזכירות התבקשה לבחור בין עדנה קווה(0 בעד) , אתי מעודה(6 בעד) , ציפי פוזיני (4 בעד).  אתי מעודה נבחרה ליו"ר.

אושרה הוועדה למגזר הדתי: אתי מעודה (יו"ר) , אביטל חוברה, ציפי פוזני.

לא נבחרו לוועדה – עדנה קווה (6 נגד), רוני גרינבאום (6 נגד), חני מורביה (6 נגד).

 

ועדת ארכיון:

ויקטור: יש  המון חומר תיעודי שצריך לארגן אותו בארכיון מרוכז. צריך לרכז מישהו בעל יכולת, כישרון וידע , שיאסוף חומר מכל העולם לגבי פעולות מדריכים ויוצרים בעולם בנושא ריקודי עם.

בסופו של דבר המטרה ליצור ספר עם כל החומר.

אושרה ועדת ארכיון : אייל לוי (יו"ר), יואב סידי, מישאל ברזילי.

 

ועדת צעירים ונוער:

ויקטור : זו ועדה חדשה. ועדת ילדים עוסקת בילדים, וועדת צעירים ונוער תעסוק בנוער עד צבא, ותקרב אותם לריקודי עם. הצעירים יזמו עבודות עם תנועות הנוער.

שלמה: זאת אחת הוועדות הכי חשובות. זה לא נכון לתת לצעירים להרים ועדה כזאת, אלא צריך לתת אותה לאנשים עם מעוף.

ניר דן: צעירים לא מגיעים להרקדות, כי הענף נתפס רע בעיני הצעירים. צריך להבין למה זה נראה רע ולשנות את זה.

מירי: אני מרקידה שנים ילדים, וכשאני עוברת לתיכון יש בעיה. הם לא רוצים לרקוד ריקודי עם. אני הייתי יוצרת קשר עם מנהלי להקות מחול, שיעודדו את התלמידים לבוא להרקדות, לעודד אותם אפילו על ידי כניסה חינם להרקדות.

גדי: ילדים לא יגיעו אם הכוריאוגרפים שלהם לא יעודדו אותם. והיום הכוריאוגרפים דווקא נגד ריקודי עם.

ויקטור: שמחתי לשמוע מכם אישור לכך שהוועדה חשובה. מסכים עם שלמה שצריך להציב בוועדה "תותחים". אסור להרים ידיים ולהגיד שאין מה לעשות עם הנוער בנושא.

ועדת צעירים ונוער תובא לדיון במזכירות הבאה.

 

ועדה לקידום המרקיד הצעיר:

ליו"ר הוועדה נבחר איתן קרול. איתן יביא רשימה של מדריכים צעירים שעברו קורס . לוי בר גיל יהיה בוועדה כדי לכוון ולעזור לצעירים כנציג המזכירות.

איתן: יש לי בעיה לעבוד עם לוי.

מירי: מי שלא עשה קורס מדריכים – לא יכול להיות יו"ר ועדה.

יגאל: אני אעשה רשימה של כל מי שלא עשה קורס מדריכים/כוריאוגרפים.

 

ועדת דוברות והסברה:

עליזה: הצעתי להקים ועדה שתקבע קריטריונים להסברה. איך מסבירים ומה מסבירים.

הוחלט שלדוברת יהיה צוות הסברה .

המזכירות מאשרת: עליזה רוזן (יו"ר), אולה לבקוביץ, אידה קלמן, ניר דן, דב אורבך.

 

ועדה מתמדת :

עליזה העלתה רעיון של הקמת ועדה שתעבוד כל הקדנציה עד לבחירות. ועדה שתכין את הבחירות מהיום שלאחר הבחירות בצורה מובנית.

הוחלט שזאת תהיה תת ועדה שתעבוד עם ועדת אתיקה ותקנון.

שם הוועדה – ועדת אתיקה, תקנון ובחירות.

 

העלאת בעיה בתקנון:

ויקטור מעלה בעיה של אולם חדש בגני תקווה , שנפתח קרוב מאוד להרקדה קיימת. ויקטור פנה לישראל שיקר לא לפתוח הרקדה ליד הרקדה אחרת באותו יום.  ויקטור מבקש לשנות את התקנון כדי שמבחינה אתית נכבד אחד את השני.

שלמה: אין דרך חוקית לעשות זאת.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד