מרקיד
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 16-11-2010
16/11/2010

ישיבת מזכירות 16-11-2010

נושא 1. קורסים
נושא 2. קידום הקמת עמותה
נושא 3. קיום כנס שנתי
נושא 4. דמי חבר 2011 ורושמי ריקודים
נושא 5. תעודות, סיווג דירוג למדריכים
נושא 6. פדרציות, סיכום שיחות והתקדמות
נושא 7. ועדת כרמיאל 2011
נושא 8. יקיר האירגון - רשימת המועמדים
נושא 9. דרישה מ"ועדת הביקורת" למסקנות כרמיאל 2010
נושא 10. תופעת ריקודים כפולים
נושא 11. הקמת מסגרת "זכויות יוצרי ריקודים" וגביה

======================================

הקלטות הישיבה לפי הסדר

  נושא 1. קורסים
  נושא 2. קידום הקמת עמותה
  נושא 3. קיום כנס שנתי
  נושא 4. דמי חבר 2011 ורושמי ריקודים
  נושא 5. תעודות, סיווג דירוג למדריכים
  נושא 6. פדרציות, סיכום שיחות והתקדמות
  נושא 7. ועדת כרמיאל 2011
  נושא 8. יקיר האירגון - רשימת המועמדים
  נושא 9. דרישה מ"ועדת הביקורת" למסקנות כרמיאל 2010
  נושא 10. תופעת ריקודים כפולים
  נושא 11. הקמת מסגרת "זכויות יוצרי ריקודים" וגביה
עבור לתוכן העמוד