מרקיד
פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום 16-09-2011
16/09/2011

בישיבת מזכירות אשר נערכה בגבעת שמואל ב:בית העם

הישיבה העתיקה את מקומה ונכחו בה חברי המזכירות:

ויקטור גבאי, יגאל טריקי, שלמה ממן, יואב סידי, ד"ר לוי ברגיל, עו"ד אבי פרץ, מוטי מנחם, אייל לוי

כמו-כן נכחו חברי אירגון

עדנה קוה, שלמה ערוסי, עליזה רוזן, עדי אתירם, דב אורבך, רפי כחלון, ....

  ישיבת מזכירות 2011-09-16
עבור לתוכן העמוד