מרקיד
פרוטוקול ישיבת מזכירות שלא מן המנין מיום 02-08-2012
2/08/2012

ישיבה שלא מן המניין – יום  חמישי 2.8.2012

נוכחים 8 חברי מזכירות : שלמה ערוסי , מישאל ברזילי, שלמה ממן, אייל לוי, מוטי מנחם, יואב סידי, אביטל אפרת, עדנה קווה.

 

החלטות וסיכומים שהתקבלו בישיבה, ברוב מוחלט, על פיהן יש לפעול  (בהתאם להקלטה ולפרוטוקול שנכתב)

1.      בישיבה הראשונה לאחר פסטיבל כרמיאל, נקבל מויקטור תשובות לגבי החריגות של התקציב באירוע  הארגון שנערך בכרמיאל לפני הפסטיבל.

2.      יו''ר הארגון והפעילים מתבקשים לא לחרוג ממסגרת התקציב שסוכמה עם מנכ''ל הפסטיבל מר  אהרון סולומון.

3.      ליידע את הגזבר שלמה ערוסי מראש על כל הוצאה כספית עתידית בכל סכום שהוא.  אין להוציא יותר צ'קים פתוחים.

4.      מדריכים שלא שילמו דמי חבר השנה לא ירקידו בפסטיבל כרמיאל 2012 יטופל ע''י ויקטור.

5.      לקבל לפני הפסטיבל מויקטור ויגאל רשימת לינות שמית מסודרת. הלינות הן רק למרקידים(מרקידים רק ביום בו הם מרקידים) ,מפיקים וחברי הארגון העובדים במטה בפועל.

 

 העתקים:

יו''ר הארגון, מ''מ, חברי מזכירות

  Mazkirut_2012-08-02
עבור לתוכן העמוד